Ekologiczne, komfortowe i oszczędne kotły C.O. na węgiel EKO-GROSZEK

Piec na ekogroszek

Używanie kotłów węglowych kojarzy się wszystkim z czarną mozolną pracą, ciągłym pilnowaniem pieca oraz kłębami czarnego dymu z kominów. Obraz taki zniknął już prawie z krajobrazu państw wysokorozwiniętych. Najpierw masowo likwidowano paleniska węglowe, zastępując je kotłami na paliwa płynne (gazowe, olejowe). Następnie w krajach, gdzie ludzie umieją liczyć pieniądze, takich jak W.Brytania, USA, Kanada, Niemcy do głosu zaczął dochodzić zdrowy rozsądek i postęp techniczny. Kilkadziesiąt lat temu wymyślono nowy, doskonały sposób spalania węgla kamiennego, w pełni ekologiczny, zautomatyzowany (prawie bezobsługowy) ale przede wszystkim bardzo efektywny, bowiem pozwalający całkowicie wykorzystać ciepło drzemiące w węglu. Zbudowano kocioł z palnikiem retortowym, w którym paliwo spala się od góry do dołu, a węgiel jest automatycznie dozowany, podsuwany od dołu urządzeniem podającym sterowanym mikroprocesorem.

Kotły tego typu posiadają konieczne atesty, w Polsce certyfikat Zabrzańskiego Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla tzw. Znak bezpieczeństwa ekologicznego. Charakteryzują się wysoką sprawnością energetyczną, przekraczającą 80 %. Z tych względów oraz z powodu niskiej ceny węgla rosyjskiego, od 10 lat w krajach Unii Europejskiej śmiało wypierają z zastosowań drogie w eksploatacji kotły gazowe i olejowe. W Polsce te pomysłowe urządzenia na bazie konstrukcji angielskich zaczęto produkować od 1995 r., są już często spotykane i zdobyły uznanie w południowych i centralnych województwach - bezpośrednia bliskość pierwszych producentów. Od 1999 r. za sprawą łódzkiej firmy CARBON II rozpowszechniane są i instalowane w naszym województwie łódzkim. W ofercie firmy znajdują się nowoczesne kotły na licencji ICHPW w Zabrzu posiadające inteligentny system regulacji procesu spalania paliw stałych w kotłach małej mocy, oparty na sterowniku eCoal.pl i palniku retortowym BRUCER, nagrodzony złotym medalem m.in. na Światowych Targach Wynalazczości 19-21.11.2009 r. w Brukseli. Są także tradycyjne kotły od lat sprawdzane w praktyce takich producentów jak: HEF z Lublinca czy BRASTAL produkowane o mocach od 15 kW do 1500 kW dla domów jednorodzinnych, małych i większych przedsiębiorstw, szkół a nawet dla całych osiedli mieszkaniowych. Wszystkie te kotły oparte są na tym samym ekologicznym, tanim i komfortowym sposobie spalania węgla.

W chwili obecnej żaden inwestor nie może przejść obojętnie wobec wyliczeń kosztów eksploatacji urządzeń grzewczych, w których zastosowano różne nośniki energii. W tej statystyce pod względem oszczędności, prezentowane kotły lokują się na czołowym miejscu. Opalanie węglem typu ekogroszek jest 5-krotnie tańsze od ogrzewania elektrycznego, prawie 2-krotnie tańsze od gazu ziemnego, 3,5-krotnie od gazu ciekłego i oleju opałowego. Jest także tańsze o 40% od palenia węglem typu orzech. Dość popularne kotły miałowe zasypowe oraz kotły automatyczne spalające drewno, nie wytrzymują konkurencji z powodu wielokrotnie większej ilości pracy i uwagi, którym trzeba poświęcić. Niskie koszty eksploatacji kotłów retortowych potwierdziły się w praktyce. Kotły tego typu zainstalowane w 1999 r., jedne z pierwszych w rejonie łódzkim, pozwoliły zaoszczędzić ich właścicielom znaczną kwotę pieniędzy.

Na ogrzanie 200-metrowego domu w sezonie grzewczym 2005/2006 zużyto 5,5 tony eko groszku. W tym samym domu w sezonie 2008/2009 przy zastosowaniu palnika BRUCER i systemu eCoal.pl zużyto 4,9 tony miału co kosztowało 2 700 zł (koszt 5,5 tony eko groszku w tym samym sezonie wynosił 3 850 zł). Komfort stosowania tych kotłów na eko groszek polega na tym, że w każdym czasie np.: dzień, noc, zima, wiosna, komputer sterujący kotłem zapewnia stałą, wymaganą temperaturę w pomieszczeniach, a obsługa ogranicza się do uzupełniania paliwa i usuwania popiołów. Czynności te trwają nie dłużej niż 15 min. i są wykonywane średnio co 3 - 7 dni. Dodatkowo rozpalanie, bardzo mozolne w klasycznych kotłach węglowych, tutaj wykonuje się raz do trzech razy w roku i trwa tylko kilka minut. Czyszczenie pieca również wykonywane jest dwa do czterech razy w roku. W przypadku grzania wody użytkowej kotły te pracują przez cały rok, a zasyp zbiornika z węglem wykonuje się co 4 - 5 tygodni. Podsumowując podkreśla się najważniejsze cechy prezentowanych kotłów: niskie koszty eksploatacji, wysoka sprawność ponad 80 %, niskie ceny węgla; niezależność od praktyk monopolistycznych zakładów energetycznych i gazowniczych, komfort cieplny i prawie bezobsługowa praca, niska emisja pyłów i szkodliwych gazów, spalanie bezdymne i względna czystość w kotłowni, spełnienie wymogów ekologicznych, np. ponad 100-krotnie mniej B(a)P w spalinach niż w kotłach miałowych, wysoka niezawodność, gwarancja do 36 miesięcy i zapewniony serwis.

Wszystkie te zalety mogą potwierdzić setki naszych klientów, którzy od początku dokonali w naszej firmie zakupu kotłów na eko groszek. Najczęściej rezygnowali z bardzo drogiego ogrzewania gazem i olejem opałowym na rzecz eko groszku z pełną satysfakcją.