Adaptacyjny sterownik pogodowo-tygodniowy "eCoal.pl"

Istota innowacyjności

Sterownik spełnia dwie podstawowe funkcje:

 • Jest regulatorem procesu spalania - dobiera odpowiednie proporcje paliwa i powietrza w celu uzyskania optymalnego spalania.
 • Jest regulatorem mocy kotła - dobiera odpowiednią ilość paliwa w celu uzyskania temperatury zadanej wody wypływającej z kotła.

Adaptacyjny Sterownik eCoal

Główny algorytm sterowania

1. Ustalenie temperatury zadanej wody z kotła

 • przez wbudowany regulator pogodowy.
 • przez wbudowany regulator dobowy.
 • przez ustawienie ręczne.

2. Regulacja mocy kotła:

 • ilość podawanego paliwa jest określana na podstawie pomiarów i analizy trendów temperatury wody wypływającej z kotła.

3. Regulacja ilości powietrza:

 • ilość podawanego powietrza jest określana na podstawie pomiarów i analizy trendów temperatury spalin wylotowych a sposób sterowania procesem spalania w zależności od temperatury spalin jest przedmiotem zgłoszenia patentowego Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla:

Cechy sterownika eCoal.pl:

 • sterownik dobiera optymalną ilość powietrza potrzebną do spalania paliwa na podstawie analizy pomiarów temperatury spalin.
 • parametry spalania są ustalane automatycznie przez sterownik - serwis i obsługa nie może ich ustawiać ani zmieniać.
 • ciągła praca kotła - w zakresie mocy już od 5 kW.
 • przechodzenie w stan podtrzymania żaru odbywa się tylko w sytuacjach wyjątkowych oraz w trybie lato.
 • możliwość spalania gorszych gatunków węgla.
 • ustawianie parametrów serwisowych pracy regulatora oraz kalibracja czujników za pomocą komputera.
 • możliwość zapisywania w pamięci sterownika alarmów i innych zdarzeń - ułatwia to bardzo prace serwisowe.
 • możliwość zapisywania w pamięci sterownika parametrów pracy kotła - te informacje mogą być pomocne w serwisie kotłów oraz służyć do rozpatrywania reklamacji.
 • możliwość ustawiania temperatury normalnej (dziennej) i obniżonej (nocnej) dla centralnego ogrzewania w cyklu dobowym i tygodniowym.
 • możliwość ustawiania temperatury normalnej (dziennej) i obniżonej (nocnej) dla ciepłej wody użytkowej w regulatorze CWU i pogodowym w cyklu dobowym i tygodniowym.
 • możliwość zdalnego ustawiania parametrów pracy sterownika z każdego miejsca na świece przy pomocy przeglądarki internetowej
 • aktualizacja oprogramowania przez internet.