Wielopaliwowy palnik retortowy typu BRUCER (II-ej generacji)

Palnik BRUCERBrucer - palniki retortowe II-ej generacji rozwiązują problem niedoboru ilościowego kwalifikowanych „groszków” dla sektora „małej energetyki”. Umożliwiają one efektywne spalanie węgli charakteryzujących się mniej rygorystycznymi parametrami spiekalności i uziarnienia, poprzez:

Nowatorskie rozwiązanie sposobu podawania paliwa do palnika

Specyficzne ukształtowanie paleniska oraz ślimaka podającego paliwo do paleniska umożliwia podawanie paliwa o szerokim zakresie uziarnienia 0-35mm, czyli zasilanie kotła zarówno sortymentem „groszek”, jak i „miał” oraz ich mieszankami w dowolnych udziałach.

Nowatorskie rozwiązanie sposobu napowietrzania paliwa w palniku

Specyficzne ukształtowanie układu napowietrzania złoża paliwa (wielowarstwowe asymetryczne dysze napowietrzające) umożliwia efektywne spalanie paliw o szerokim zakresie uziarnienia 0-35mm, w tym także węgli spiekających się i szlakujących.

Palnik BRUCER z motoreduktorem

Palniki retortowe II-ej generacji wykonane są w całości z elementów żeliwnych,

co ma znaczący korzystny wpływ na ich eksploatację i żywotność. Odlewy żeliwne są odporne na ścieranie w wysokich temperaturach, na korozję zmęczeniową oraz chemiczną i elektrochemiczną, w przeciwieństwie do konstrukcji spawanych, gdzie spoiny są źródłem dużych naprężeń wewnątrz materiałowych oraz zmian struktury materiału pod wpływem ciepła oraz powodem zwiększonej korozyjności zmęczeniowej materiału.