Firma - ul. Strykowska - 50 kW

  • kotłownia 50 kW
  • ogrzewanie ciepłej wody
  • kotłownia w miejsce gazowej