Budowa kotłowni we wspólnocie Mieszkaniowej - Żeromin k/ Tuszyna

  • dwa kotły retortowe łącznie 150 kW (2x75 kW)
  • ogrzewanie ciepłej wody
  • budowa nowej kotłownii w miejsce ogrzewania z sieci lokalnej
  • rok realizacji - 2006 r.