Modernizacja kotłowni w Przedszkolu - Gałków Duży - gm. Koluszki

  • dwa kotły łącznie 150 kW (2x75 kW)
  • ogrzewana ciepła woda
  • modernizacja starej kotłowni koksowo-węglowej na kotłownie zasilaną Eko-Groszkiem
  • rok realizacji - maj 2005r.