Modernizacja kotłowni w Spółdzielnii Mieszkaniowej - Czarnocin

  • trzy kotły retortowe łącznie 225 kW (3x75 kW)
  • ogrzewanie ciepłej wody
  • modernizacja kotłowni koksowo-węglowej na nową kotłownię zasilaną węglem eko-groszek
  • rok realizacji - 2006 r.