Modernizacja kotłowni w Urzędzie Gminy - Grabów

  • kotłownia 150 kW (2x75 kW)
  • bez ogrzewania ciepłej wody
  • kotłownia w miejsce węglowo-miałowej
  • rok realizacji - 2006 r.