Modernizacja kotłowni we wspólnocie mieszkaniowej "Osiedle pod Kurantem" - Głowno

  • dwa kotły łącznie 225 kW (150 i 75 kW)
  • ogrzewana ciepła woda
  • kotłownia w miejsce olejowej
  • rok realizacji - 2006 r.