Zamiana zasilania ogrzewania z zewnątrz na ogrzewanie kotłowe we wspólnocie mieszkaniowej - Czarnocin

  • dwa kotły retortowe łącznie 150 kW (2x75 kW)
  • bez ogrzewania ciepłej wody
  • zamiana zsailania w ciepło z zewnątrz na zasilanie, budowa nowej kotłowni
  • rok realizacji - 2006 r.